UNITATS DIDÀCTIQUES

UNITATS DIDÀCTIQUES
CURS 2016-17PRIMER / SEGON

PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
14 setmanes / 28 sessions
 • 14 sessions ef.
 • 14 psico.
13 setmanes / 26 sessions
 • 13 sessions ef.
 • 13 psico.

 
8 setmanes / 16 sessions
 • 8 sessions ef.
 • 8 psico. • Ens coneixem i jugam plegats (6 s.)
 • Conec el meu cos (4 s.)
 • Aprenem a jugar (4 s.) • Tornam a començar (2 s.)
 • Moc el meu cos (6 s.)
 • Aprenem a jugar (2 s.)
 • EL CIRC –equilibris cucaveles(3s.) • Tornam a començar (2 s.)
 • Aprenem a jugar : jocs tradicionals i recreatius. (3 s.)
 • Ens expressam – danses(3 s.)
 • TERCER / QUART

  PRIMER TRIMESTRE

  SEGON TRIMESTRE

  TERCER TRIMESTRE
  14 setmanes / 28 sessions
  13  setmanes / 26 sessions
  8 setmanes / 16 sessions
  • Cooperam i ens coneixem (7 s.)
  • Bat i camp (Frisbee) (5 s.)
  • Camp dividit (6s.)
  • Jugam plegats:
             coordinació,
  manipulació i               experimentació
            (5 s.)
  • Iniciació als jocs sociomotrius (4 s.)
  • Jocs d'aigua (piscina)(1 s.) • Tornam a començar (2 s.)
 • Iniciació als jocs sociomotrius (4 s.)
 • Conec el meu cos.:

 •             lateralitat i sentits (6 s.)
  • Jugam plegats:
             coordinació,
  manipulació,      experimentació                                            
             i invasió (situacions      
  reduïdes) (4 s.)
  • El cos en moviment: practicam esports (jocs d'invasió) (9 s.)
  • Jocs d'aigua (piscina)(1 s.)

  • Tornam a començar (2 s.)
  • Jocs amb material alternatiu (4 s.)
  • Orientació (5 s.)
  • Jocs tradicionals i blanc-diana (4 s.)
  • Jocs d'aigua (piscina)(1 s.)  CINQUÈ / SISÈ

  PRIMER TRIMESTRE

  SEGON TRIMESTRE

  TERCER TRIMESTRE
  14 setmanes / 28 sessions
  13 setmanes / 26 sessions
  8 setmanes / 16 sessions
  • A tope! (7 s.)
  • Jocs sociomotrius (8 s.)
  • Quina comèdia (7 s.)
  • Esports del món (6s.) • Tornam a començar (5 s.)
 • A córrer (6 s.)
 • Canxa dividida:indiaques i pilotes (6s.)
 • Invasió: Touch rugby (5 sessions)
 • Bat i camp amb material alternatiu (4 s.) • Tornam a començar (5s.)
 • Quin circ més maco! (6 s.)
 • Hem perdut el nord (5 s.)